/Nha sĩ Vũ Ngọc Hà

Nha sĩ

Vũ Ngọc Hà

  • Tốt nghiệp Đại học Y Hải Phòng
  • Chuyên ngành răng hàm mặt
Điện Thoại Tư Vấn: 0947.888.656
  • Tham gia nhiều hội nghị về nha khoa trong nước
  • Kinh nghiệm nhiều năm điều trị – thẩm mỹ nha khoa
  • Chứng chỉ nha khoa
Đăng ký tư vấn 1900.6030