//Đội ngũ bác sĩ hợp tác
Bs Nguyễn Xuân Trừ
Đại tá bác sĩ

Nguyễn Xuân Trừ

 • Nguyên trưởng khoa da liễu – BV Trung ương quân đội 108
 • Chuyên ngành thẩm mỹ da
Điện Thoại Tư Vấn: 0942.888.606
 • Nguyên trưởng khoa da liễu – BV Trung Ương quân đội 108
 • Tham gia nhiều hội nghị đào tạo về sử dụng công nghệ thẩm mỹ da
 • Kinh nghiệm nhiều năm điều trị cho bệnh nhân bằng công nghệ laser
 • Điều trị thành công nhiều case nám khó
Bs Trần Anh Ngọc
Bác Sĩ

Nguyễn Anh Ngọc

 • Tốt nghiệp Học viện Quân y
 • Chuyên khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ
Điện Thoại Tư Vấn: 0947.868.606
 • Tham gia nhiều hội nghị đào tạo về phẫu thuật tạo hình
 • Chứng chỉ về phẫu thuật tạo hình & thẩm mỹ da công nghệ cao
Bs Lưu Tuấn Phong
Bác Sĩ

Lưu Tuấn Phong

 • Tốt nghiệp Học viện Quân y
 • Chuyên khoa da liễu
Điện Thoại Tư Vấn: 0931.888.646
 • Tham gia nhiều hội nghị đào tạo về thẩm mỹ da công nghệ cao
 • Chứng chỉ về thẩm mỹ da công nghệ cao
Bs Nguyễn Thị Hồng Anh
Bác sĩ

Hồng Anh

 • Tốt nghiệp Học viện Quân y
 • Chuyên khoa da liễu
Điện Thoại Tư Vấn: 0902.888.606
 • Tham gia nhiều hội nghị đào tạo về thẩm mỹ da công nghệ cao
 • Chứng chỉ về thẩm mỹ da công nghệ cao
Bác sĩ Trần Văn
Bác Sĩ

Trần Văn

 • Tốt nghiệp Học viện Quân y
 • Chuyên khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ
Điện Thoại Tư Vấn: 0971.888.616
 • Tham gia nhiều hội nghị đào tạo về phẫu thuật tạo hình
 • Chứng chỉ về phẫu thuật tạo hình & thẩm mỹ da công nghệ cao
Bs Nguyễn Văn Hạ
Bác Sĩ

Nguyễn Văn Hạ

 • Tốt nghiệp Học viện Quân y
 • Chuyên khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ
Điện Thoại Tư Vấn:0961.888.616
 • Tham gia nhiều hội nghị đào tạo về phẫu thuật tạo hình
 • Chứng chỉ về phẫu thuật tạo hình & thẩm mỹ da công nghệ cao
Nha sĩ Vũ Ngọc Hà
Nha sĩ

Vũ Ngọc Hà

 • Tốt nghiệp Đại học Y Hải Phòng
 • Chuyên ngành răng hàm mặt
Điện Thoại Tư Vấn: 0947.888.656
 • Tham gia nhiều hội nghị về nha khoa trong nước
 • Kinh nghiệm nhiều năm điều trị – thẩm mỹ nha khoa
 • Chứng chỉ nha khoa
Đăng ký tư vấn 1900.6030