Kết quả tạo hình thành bụng

10

9

8

7

 

2

1

Kết quả điều trị còn phụ thuộc vào cơ địa từng khách hàng

Tags: hình ảnh kết quả

Bài viết liên quan

Bạn có thể đặt câu hỏi trực tiếp tại đây