Bác sĩ Xuân Trừ

Thẩm mỹ nội khoa - Da liễu thẩm mỹ

Đại tá, Bs CKII – Nguyên TK da liễu BV TW 108

Bác sĩ Hoàng Tuấn

Thẩm mỹ da công nghệ cao - Phẫu thuật thẩm mỹ

Thạc sĩ – Bác sĩ CKI – Bs Nội trú

Bác sĩ Nguyễn Hạ

Phẫu thuật thẩm mỹ - Thẩm mỹ nội khoa

Tốt nghiệp trường Học viện Quân Y

Bác sĩ Hồng Anh

Thẩm mỹ da công nghệ cao - Thẩm mỹ nội khoa

Tốt nghiệp trường Học viện Quân Y

Bác sĩ Trần Văn

Phẫu thuật thẩm mỹ

Tốt nghiệp trường Học viện Quân Y